Közös kezelési jegy, Account Options

közös kezelési jegy

E-mail címe: szervezes vigszinhaz. Az ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a Vevő értékesítésre vonatkozó szerződés alapján harmadik féltől Közös kezelési jegy Kft.

{{ data.message }}

Ezen esetekben a megvásárolt jegyre vagy bérletre a harmadik fél által megadott feltételek az irányadóak. Értelmező rendelkezések 2. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Színház a produkcióira érvényes Jegyek és Bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, a jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vevő illetve Látogató részéről kötelező.

Jegy, Bérlet: a Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül. Játszóhely: a Színház által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol az Előadásra vonatkozó Jegy vagy Bérlet érvényesítésével az Előadás megtekinthető. Vevő: a Színház által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy. Közös kezelési jegy szerződés térdtorzító kezelés A Színház által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált Jegyek és Bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a Jegyen vagy Bérleten olvashatók, továbbá megvásárlásuk és felhasználásuk általános feltételei az ÁSZF-ben találhatók.

A Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló Előadásokra a Színház érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet Jegyeket vagy Bérleteket vásárolni. Vételár és fizetési feltételek 4.

  1. Ízületi fájdalom töréskezelés után
  2. A könyök pontja fáj

A vételár a Jegyeken és Bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is.

A Színház minden évadban közzéteszi a játszóhelyeire vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani. Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat: i a Színház honlapján www.

Allee beváráslóközpontba kihelyezett pénztárban vagy a Színház értékesítési irodájában, továbbá a Színház javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személyeknél.

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén készpénzzel, utalvánnyal vagy bankkártyával történhet, melyek közül Közös kezelési jegy lehetősége van választani. A Vevő a vásárlás végén papír alapú Bérletet vagy papír alapú Jegyet kap közös kezelési jegy történő váráslás esetén elektronikus bizonylatotmelyet a jelen ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni.

térdízület ízületi gyulladása hogyan és mit kell kezelni térd szalagfájdalomkezelés

A pótszékek és az állójegyek az adott Előadás szerinti Játszóhely jegypénztárában kerülnek értékesítésre. A Színház a pótszékek értékesítését csak az Előadás előtt egy héttel kezdi meg, kizárólag abban az esetben, ha nincs már eladható hely az adott Előadásra. Kivételt képez, ha a Látogató mozgásában korlátozott, és ez indokolja a földszinti helyfoglalást, illetve, ha nagy létszámú csoportos rendelés teljesítéséhez kiegészítő jegyekre van szükség. Állójegyek vásárlására akkortól van lehetőség, ha nincs több hozzáférhető ülőhely, illetve pótszék.

A Színház által fizetésre elfogadott utalványokról a Vevő a Színház jegypénztárában, szervezési irodájában, illetve a Színház honlapján tájékozódhat. A Színház közös kezelési jegy akadályok miatt adott napon megtagadhatja utalványok elfogadását.

Tájékoztatjuk, hogy Vígutalvánnyal való fizetés esetén számlát nem áll módunkban kiállítani, mert a vonatkozó számlát a Vígutalvány vásárlása során bocsátjuk a Vevő rendelkezésére. Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei 5.

Keresés űrlap

Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az Előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt Előadásra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét vagy Bérletét köteles annak érvényességének megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.

Az Előadás közös kezelési jegy közös kezelési jegy Bérlet vagy Jegy szabadon átruházható, de a személyhez kapcsolódó kedvezmény csak ugyanezen jogosultság megléte esetén érvényes közös kezelési jegy új tulajdonosra. Kenőcs okos ízületekre Bérlet vagy Jegy a feltüntetett Előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegyek pótlására nincs lehetőség. Bérlet esetében a szabad felhasználású Bérleteket nem áll módunkban pótolni. A vígszínházi, pesti színházi, ill. Az érvényes Jeggyel, Bérlettel közös kezelési jegy Látogató jogosult az adott Előadás játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni.

A Színház az egyes szolgáltatások igénybevételét jogosult díjazáshoz kötni. A Látogató közös kezelési jegy Jegyén, Bérletén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni. A megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását. Amennyiben a Látogató a helyét nem találja, úgy köteles az ültetők segítségét igénybe venni. Az Előadásra szóló jegyek egy része olyan helyre szól, ahonnan a színpadi rálátás korlátozott.

A Jegy vásárlásakor a Színház tájékoztatást ad erről a körülményről, továbbá ezen Jegyek ellenértékének meghatározása is ennek figyelembevételével történik. Az Előadást követően a korlátozott színpadi rálátás miatt nincs helye panasznak, a Színház nem téríti vissza a jegy árát és egyéb módon sem biztosít kompenzációt. Az Előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el.

A Színház előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a Játszóhely helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található   eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet.

A Játszóhely területén elhagyott értéktárgyakért a Színház nem vállal felelősséget. A Látogató köteles a Játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni.

A ruhatár díjazás készpénz ellenében vehető igénybe. Vígszínházi páholyba szóló jegy esetén a Látogató a ruhatár igénybevételére nem köteles. Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható pld.

Az Előadás alatt a kép- és hangrögzítő eszközök, valamint mobiltelefonok használata szigorúan tilos. Amennyiben munkatársaink azt tapasztalják, hogy ezen tilalmakat - különösen a mobiltelefonok bármilyen célú használatának tilalmára vonatkozó szabályt - a Látogató megszegi, jogosultak a Látogatót a nézőtér elhagyására kötelezni.

Ebben az esetben a Látogató sem a Jegy árának visszatérítésére, sem egyéb kompenzációra nem jogosult.

közös kezelési jegy

A Játszóhely területén csak a helyszínen vásárolt közös kezelési jegy és ital fogyasztható. Rendkívüli esemény pl. A Színház dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek. A Színház a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja. A Színház közzéteszi a www. A visszaváltásra a Színház által megadott időben, általában a meghirdetéstől számított harminc 30 napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti Jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség.

A visszaváltás a Jegy teljes árán történik, a Jegy árán felül a Színház semmilyen további költség vagy kár megtérítésére nem köteles. Az előadás elmaradása esetén, a Színház az előadás elmaradásának tényéről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előadás közös kezelési jegy előtt 1 órával értesítést tesz közzé a www. Amennyiben a Vevő a Jegy vásárlása során megadja az e-mail címét, úgy erre az e-mai címre a Színház a fenti határidővel közvetlenül is értesítést küld.

Amennyiben a Színház honlapján a változásról szóló közlés hitelt érdemlően esetnapló megtörtént, úgy a közlemény megvalósultnak tekintendő.

Befektetési alapokról

A felhívás nem ismeretéből eredő kárigény a Színházzal szemben nem érvényesíthető. Amennyiben az Előadás elmaradását a Színház ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem közös kezelési jegy körülmény okozza, és nem elvárható, hogy a körülményt a Színház elkerülje pl.

A Színház fenntartja magának a jogot arra, hogy technikai, biztonsági, művészi, vagy egyéb, előre nem látott körülmény miatt meghatározott nézőtéri helyeket a Jegy vagy Bérlet megvásárlását követően a Látogatók elől elzárjon. Ebben az esetben a Színház az érintett Vevőknek - amennyiben vásárláskor elérhetőséget megadtak - értesítést küld, és a lehetőségekhez képest minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az érintett Látogatók a kiesett helyekkel egyenértékű helyről tekinthessék meg az Előadást.

Az elállás joga 6. A Színház a megvásárolt Jegyeket és Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be. Kormányrendelet Erre tekintettel a jelen ÁSZF alapján történő jegyértékesítés tekintetében nem alkalmazandó a Kormányrendelet A Jegyek visszaváltására műsorváltozás és az Előadás elmaradásának esetében van lehetőség.

vállízület fájdalom a kar hátrahúzásakor

Adatvédelem 7. A Színház részletes adatvédelmi tájékoztatóját és az érintetti jogokkal kapcsolatos tájékoztatást a vigszinhaz. A Vevő a Bérlet vagy a Jegy megvásárlása során személyes adatait nem köteles megadni. Amennyiben a Vevő értesítési címet e-mail nem ad meg, úgy lemond arról a lehetőségről, hogy őt a Színház az Előadás elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy egyéb szempontból fontos körülményről közvetlen és azonnali értesítésben közös kezelési jegy. Amennyiben a Vevő közös kezelési jegy a Színház hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Színház saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki.

Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő — leiratkozással — bármikor megtilthatja. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok A Színház honlapján elérhető információk és más dokumentumok szerzői közös kezelési jegy védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Színházat, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Színház, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

Panaszkezelés 9. A Színház a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. A panaszt elutasító álláspontját a Színház indokolni köteles. Az illetékes béléltető testület adatai: Budapesti Békéltető testület Székhelye: Budapest, Krisztina krt. Levelezési címe: Budapest, Pf.

További a témáról